Gatunki dziko występujących grzybów objętych ochroną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.168.1765

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 9 lipca 2004 r.
w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
gatunki dziko występujących grzybów:
a)
objętych ochroną ścisłą,
b)
objętych ochroną częściową,
c)
objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,
d)
wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk oraz wielkość tych stref;
2)
zakazy właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków grzybów i odstępstwa od zakazów;
3)
sposoby ochrony gatunków grzybów.
Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, oraz sposoby ich pozyskiwania, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, oraz wielkość stref ochrony ich ostoi lub stanowisk, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
1.
W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków, o których mowa w § 2, wprowadza się następujące zakazy:
1)
zrywania, niszczenia i uszkadzania;
2)
niszczenia ich siedlisk i ostoi;
3)
dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej i gleby w ostojach;
4)
pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania całych grzybów i ich części;
5)
zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny grzybów żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych;
6)
wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa grzybów żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych.
2.
W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków, o których mowa w § 3 i 4, wprowadza się następujące zakazy:
1)
zrywania, niszczenia i uszkadzania;
2)
niszczenia ich siedlisk i ostoi;
3)
dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej i gleby w ostojach;
4)
pozyskiwania, zbioru.
1.
Zakazy, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 pkt 1-3, w stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków, o których mowa w § 2 i 3, z wyjątkiem gatunków oznaczonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia symbolem (1), nie dotyczą:
1)
wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie zakazów;
2)
usuwania grzybów niszczących materiały lub obiekty budowlane.
2.
Zakazy, o których mowa w § 6 ust. 2, w stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków, o których mowa w § 4, nie dotyczą pozyskiwania grzybów lub ich części i produktów pochodnych przez podmioty, które uzyskały zezwolenie wojewody na ich pozyskiwanie.
Sposoby ochrony gatunków dziko występujących grzybów polegają w szczególności na:
1)
zabezpieczaniu ostoi i stanowisk grzybów przed zagrożeniami zewnętrznymi;
2)
zapewnianiu obecności i ochronie różnego rodzaju podłoża, na którym rozwijają się chronione gatunki grzybów, w szczególności:
a)
drzew w odpowiednim wieku i gatunku,
b)
rozkładającego się drewna,
c)
skał i głazów;
3)
wykonywaniu zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan siedliska grzybów, w szczególności:
a)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków świetlnych,
b)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla gatunku stanu gleby,
c)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków wodnych,
d)
koszeniu siedliska, w sposób właściwy dla gatunku,
e)
wypasie zwierząt gospodarskich na obszarze siedliska, w sposób właściwy dla gatunku chronionego,
f)
regulowaniu liczebności roślin, grzybów i zwierząt mających wpływ na chronione gatunki;
4)
obserwacji i dokumentowaniu (monitoring) stanowisk, ostoi i populacji gatunków;
5)
zabezpieczaniu reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ;
6)
przywracaniu grzybów z hodowli ex situ do środowiska przyrodniczego;
7)
przenoszeniu grzybów zagrożonych na nowe stanowiska;
8)
edukacji w zakresie rozpoznawania gatunków chronionych i sposobów ich ochrony;
9)
promowaniu technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej, umożliwiających zachowanie ostoi i stanowisk gatunków chronionych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH GRZYBÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ*

Lp.Nazwa polskaNazwa łacińska
GRZYBYFUNGI
borowikowateBoletaceae
1borowik korzeniastyBoletus radicans
2borowik królewskiBoletus regius
3borowik (podgrzybek) pasożytniczyBoletus (Xerocomus) parasiticus
4poroblaszek żółtoczerwonyPhylloporus pelletieri
5szyszkowiec łuskowatyStrobilomyces strobilaceus
czarkowateSarcoscyphaceae
6czareczka długotrzonkowaMicrostoma protracta
7czarka - wszystkie gatunkiSarcoscypha spp.
flagowcowateMeripilaceae
8flagowiec olbrzymiMeripilus giganteus
9jamczatka białobrunatnaAntrodia albobrunnea
10żagwica listkowataGrifola frondosa
gąskowateTricholomataceae
11dwupierścieniak cesarskiCatathelasma imperiale
12gąska olbrzymiaTricholoma colossus
13wilgotnica czapeczkowataHygrocybe calyptriformis
gwiazdoszowateGeastraceae
14gwiazdosz - wszystkie gatunkiGeastrum spp.
15wieloporek gwiaździstyMyriostoma coliforme
jodłownicowateBondarzewiaceae
16jodłownica górskaBondarzewia mesenterica
kisielcowateExidiaceae
17płomykówka galaretowataTremiscus helvelloides
kolcownicowateBankeraceae
18kolczakówka - wszystkie gatunkiHydnellum spp.
19sarniak - wszystkie gatunkiSarcodon spp.
20szaraczek łuseczkowatyBoletopsis grisea
kustrzebkowatePezizaceae
21koronica ozdobnaSarcosphaera coronaria
lakownicowateGanodermataceae
22lakownica lśniącaGanoderma lucidum
maślakowateSuillaceae
23maślak (borowiec) dętySuillus (Boletinus) cavipes
24maślak trydenckiSuillus tridentinus
25maślak żółtawySuillus flavidus
miękuszowateHapalopilaceae
26miękusz szafranowyHapalopilus croceus
ozorkowateFistulinaceae
27ozorek dębowyFistulina hepatica
pałeczkowateTulostomataceae
28pałeczka - wszystkie gatunkiTulostoma spp.
pniarkowateFomitopsidaceae
29amylek lapońskiAmylocystis lapponica
30pniarek (modrzewnik) lekarski (1)Fomitopsis (Laricifomes) officinalis
31pniarek różowyFomitopsis rosea
purchawkowateLycoperdaceae
32kurzawka bagiennaBovista paludosa
33purchawica olbrzymiaLangermannia gigantea
siatkolistowateGomphaceae
34buławka obciętaClavariadelphus truncatus
35buławka pałeczkowataClavariadelphus pistillaris
36buławka spłaszczonaClavariadelphus ligula
37siatkolist maczugowatyGomphus clavatus
smardzowateMorchellaceae
38krążkówka żyłkowanaDisciotis venosa
39naparstniczka czeskaVerpa bohemica
40naparstniczka stożkowataVerpa conica
41smardz jadalnyMorchella esculenta
42smardz półwolnyMorchella gigas
43smardz stożkowatyMorchella conica
44smardz wyniosłyMorchella elata
soplówkowateHericiaceae
45soplówka - wszystkie gatunkiHericium spp.
sromotnikowatePhallaceae
46mądziak psiMutinus caninus
47sromotnik fiołkowyPhallus hadriani
szmaciakowateSparassidaceae
48szmaciak - wszystkie gatunkiSparassis spp.
tęgoskórowateSclerodermataceae
49promieniak wilgociomierzAstraeus hygrometricus
truflowateTuberaceae
50trufla wgłębionaTuber mesentericum
żagwiowatePolyporaceae
51oranżowiec bladożółtyPycnoporellus alboluteus
52żagiew okółkowaPolyporus umbellatus
POROSTYLICHENES
chrobotkowateCladoniaceae
53chrobotek alpejskiCladonia stellaris
54chrobotek czarniawyCladonia stygia
55karlinka brodawkowataPycnothelia papillaria
chróścikowateStereocaulaceae
56chróścik - wszystkie gatunkiStereocaulon spp.
czasznikowateIcmadophilaceae
57czasznik modrozielonyIcmadophila ericetorum
granicznikowateLobariaceae
58granicznik - wszystkie gatunki (1)Lobaria spp.
59podgranicznik - wszystkie gatunki (1)Sticta spp.
60tarczynka przygraniczna (1)Lobarina scrobiculata
kruszownicowateUmbilicariaceae
61kruszownica - wszystkie gatunkiUmbilicaria spp.
62pęcherzyca nadobnaLasallia pustulata
obrostowatePhysciaceae
63obrostnica - wszystkie gatunkiAnaptychia spp.
64turzynka okazała (1)Heterodermia speciosa
odnożycowateRamalinaceae
65odnożyca rynienkowata (1)Ramalina calicaris
66odnożyca włosowata (1)Ramalina thrausta
67odnożyca - pozostałe gatunkiRamalina - pozostałe gatunki
pawężnicowatePeltigeraceae
68dołczanka - wszystkie gatunkiSolorina spp.
69pawężnica - wszystkie gatunkiPeltigera spp.
pawężniczkowateNephromataceae
70pawężniczka - wszystkie gatunkiNephroma spp.
puchlinkowateThelotremaceae
71puchlinka ząbkowataThelotrema lepadinum
tarczownicowateParmeliaceae
72biedronecznik - wszystkie gatunkiPunctelia spp.
73brunka DelisaNeofuscelia delisei
74czerniaczek alpejskiAllantoparmelia alpicola
75cienik - wszystkie gatunkiPseudephebe spp.
76kobiernik - wszystkie gatunki (1)Parmotrema spp.
77koralinka rozgałęzionaAllocetraria madreporiformis
78mąklik otrębiastyPseudevernia furfuracea
79nibypłucnik - wszystkie gatunkiCetrelia spp.
80oskrzelka rynienkowataFlavocetraria cucullata
81pawężnik Laurera (1)Tuckernaria laureri
82płaskotka reglowaParmeliopsis hyperopta
83płaskotka rozlanaParmeliopsis ambigua
84płucnica płotowaCetraria sepincola
85płucnica zielonawaCetraria chlorophylla
86płucniczka DelisaCetrariella delisei
87płucnik modryPlatismatia glauca
88popielak pylastyImshaugia aleurites
89przylepka - wszystkie gatunkiMelanelia spp.
90przystrumyczek pustułkowyHypotrachyna revoluta
91pustułka - wszystkie gatunki, z wyjątkiem pustułki pęcherzykowatejHypogymnia spp., z wyjątkiem Hypogymnia physodes
92szarzynka - wszystkie gatunkiParmelina spp.
93tapetka - wszystkie gatunkiArctoparmelia spp.
94tarczownica - wszystkie gatunki, z wyjątkiem tarczownicy bruzdkowanejParmelia spp., z wyjątkiem Parmelia sulcata
95tarczynka dziurkowanaMenegazzia terebrata
96wabnica kielichowataPleurosticta acetabulum
97zeżyca seledynowa (1)Flavopunctelia flaventior
98złotlinka jaskrawaVulpicida pinastri
99żełuczka - wszystkie gatunki, z wyjątkiem żełuczki izydiowejXanthoparmelia spp., z wyjątkiem Xanthoparmelia conspersa
100żółtlica chropowataFlavoparmelia caperata
101brodaczka - wszystkie gatunkiUsnea spp.
102mąkla odmiennaEvernia mesomorpha
103mąkla rozłożysta (1)Evernia divaricata
104rożynka posępnaCornicularia nomoerica
105włostka - wszystkie gatunkiBryoria spp.
106żyłecznik zwisającyAlectoria sarmentosa
złociszkowateChrysotrichaceae
107złociszek jaskrawyChrysothrix candelaris
złotorostowateTeloschistaceae
108błyskotka - wszystkie gatunkiFulgensia spp.
109jaskrawiec morskiCaloplaca marina
Objaśnienia:

* Gatunki grzybów zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, które wyróżniono następująco:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.

Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.

(1) - gatunki, dla których nie stosuje się określonych w § 7 ust. 1 do rozporządzenia odstępstw od zakazów.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH GRZYBÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ*

Lp.Nazwa polskaNazwa łacińska
GRZYBYFUNGI
szczecinkowcowateHymenochaetaceae
1włóknouszek ukośnyInonotus obliquus
POROSTYLICHENES
chrobotkowateCladoniaceae
2chrobotek leśny (w tym dawniej wyróżniany chrobotek łagodny)Cladonia arbuscula (incl. Cladonia mitis)
3chrobotek najeżonyCladonia portentosa
4chrobotek reniferowyCladonia rangiferina
5chrobotek smukłyCladonia ciliata
tarczownicowateParmeliaceae
6mąkla tarniowaEvernia prunastri
7płucnica darenkowaCetraria muricata
8płucnica islandzkaCetraria islandica
9płucnica kędzierzawaCetraria ericetorum
10płucnica kolczastaCetraria aculeata
Objaśnienia:

* Gatunki grzybów zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, które wyróżniono następująco:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.

Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH GRZYBÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ, KTÓRE MOGĄ BYĆ POZYSKIWANE, ORAZ SPOSOBY ICH POZYSKIWANIA*

Lp.Nazwa polskaNazwa łacińskaSposób pozyskiwania
GRZYBYFUNGI
szczecinkowcowateHymenochaetaceae
1włóknouszek ukośnyInonotus obliquusręczny zbiór owocników
POROSTYLICHENES
tarczownicowateParmeliaceae
2płucnica islandzkaCetraria islandicaręczny zbiór plech
Objaśnienia:

* Gatunki grzybów zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, które wyróżniono następująco:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.

Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH GRZYBÓW WYMAGAJĄCYCH USTALENIA STREF OCHRONY ICH OSTOI LUB STANOWISK*

Lp.Nazwa polskaNazwa łacińskaWielkość strefy ochrony
POROSTYLICHENES
granicznikowateLobariaceae
1granicznik płucnikLobaria pulmonariaw promieniu do 100 m od granic stanowiska
tarczownicowateParmeliaceae
2brodaczka kędzierzawaUsnea subfloridanaw promieniu do 50 m od granic stanowiska
3brodaczka kępkowaUsnea hirtaw promieniu do 50 m od granic stanowiska
4brodaczka zwyczajnaUsnea filipendulaw promieniu do 50 m od granic stanowiska
Objaśnienia:

* Gatunki grzybów zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, które wyróżniono następująco:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.

Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).