§ 4. - Funkcjonowanie systemu płatności. - Dz.U.2019.1376 - OpenLEX

§ 4. - Funkcjonowanie systemu płatności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1376

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2019 r.
§  4. 
Dokumenty i informacje przekazywane Prezesowi Narodowego Banku Polskiego w przypadku, o którym mowa w art. 17b ustawy, obejmują dokumenty i informacje wskazane w § 3 pkt 1, 5-8, 11-16, 18, 21 i 22 w zakresie związanym z funkcjonowaniem porozumienia o międzysystemowej realizacji zleceń rozrachunku.