§ 8. - Funkcjonowanie systemu płatności. - Dz.U.2017.1060 - OpenLEX

§ 8. - Funkcjonowanie systemu płatności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1060

Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2017 r.
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.