§ 6. - Funkcjonowanie systemu płatności. - Dz.U.2017.1060 - OpenLEX

§ 6. - Funkcjonowanie systemu płatności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1060

Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2017 r.
§  6. 
Informacja o incydencie obejmuje:
1)
nazwę podmiotu prowadzącego system płatności;
2)
nazwę systemu płatności;
3)
opis incydentu, ze wskazaniem:
a)
daty i godziny wystąpienia i zakończenia incydentu oraz jego wykrycia,
b)
przyczyny incydentu,
c)
wpływu incydentu na funkcjonalność operacyjną systemu płatności, ze wskazaniem czasu niedostępności systemu płatności,
d)
opisu przebiegu incydentu;
4)
opis skutków incydentu;
5)
opis działania podjętego w celu usunięcia skutków incydentu;
6)
planowane działania w celu zapobieżenia wystąpieniu podobnych przypadków w przyszłości.