Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2410

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.
§  8.  Oddział albo ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych wykonuje następujące zadania:
1) diagnozowanie zaburzeń spowodowanych spożywaniem alkoholu lub używaniem innych substancji psychoaktywnych;
2) leczenie alkoholowego lub polekowego zespołu abstynencyjnego;
3) motywowanie pacjentów do podjęcia psychoterapii uzależnień.