Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2410

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.
§  6.  Całodobowy oddział albo stacjonarny ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu oraz całodobowy oddział albo stacjonarny ośrodek leczenia uzależnień wykonują następujące zadania:
1) diagnozowanie:
a) zaburzeń spowodowanych spożywaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,
b) zaburzeń nawyków i popędów;
2) realizację programów psychoterapii dla osób:
a) uzależnionych od alkoholu,
b) uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
c) z zaburzeniami nawyków i popędów;
3) udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych dla pozostających w programie terapii osób:
a) uzależnionych od alkoholu,
b) uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
c) z zaburzeniami nawyków i popędów;
4) prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin:
a) dotkniętych następstwami spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych,
b) osób z zaburzeniami nawyków i popędów;
5) przygotowanie pacjenta do kontynuowania terapii w poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia lub poradni leczenia uzależnień.