Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2410

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.
§  5.  Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz poradnia leczenia uzależnień wykonują następujące zadania:
1) diagnozowanie:
a) zaburzeń spowodowanych spożywaniem alkoholu lub używaniem innych substancji psychoaktywnych,
b) zaburzeń nawyków i popędów;
2) diagnozowanie zaburzeń występujących u członków rodzin osób:
a) spożywających alkohol lub używających innych substancji psychoaktywnych,
b) z zaburzeniami nawyków i popędów;
3) realizację programów korekcyjnych dla osób:
a) spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie,
b) spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie oraz używających innych substancji psychoaktywnych,
c) z zaburzeniami nawyków i popędów;
4) realizację programów psychoterapii dla:
a) osób uzależnionych od alkoholu,
b) osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
c) osób z zaburzeniami nawyków i popędów,
d) członków rodzin dotkniętych następstwami spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych,
e) członków rodzin osób z zaburzeniami nawyków i popędów;
5) udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych dla:
a) osób spożywających alkohol szkodliwie i uzależnionych od alkoholu,
b) osób spożywających alkohol szkodliwie i uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
c) osób z zaburzeniami nawyków i popędów,
d) członków rodzin dotkniętych następstwami spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych,
e) członków rodzin osób z zaburzeniami nawyków i popędów;
6) prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin:
a) dotkniętych następstwami spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych,
b) osób z zaburzeniami nawyków i popędów.