Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2410

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.
§  4. 
1.  Podmioty lecznicze, o których mowa w § 2, prowadzą placówki leczenia uzależnienia od alkoholu, zwane dalej "placówkami", którymi są:
1) poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia;
2) poradnia leczenia uzależnień;
3) całodobowy oddział albo stacjonarny ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu;
4) całodobowy oddział albo stacjonarny ośrodek leczenia uzależnień;
5) dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu;
6) dzienny oddział leczenia uzależnień;
7) oddział albo ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych;
8) hostel dla osób uzależnionych od alkoholu.
2.  Placówki mogą działać jako ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu, jeżeli zapewniają wykonywanie:
1) stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin albo
2) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, a w skład ośrodka wchodzą:
a) dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu lub dzienny oddział leczenia uzależnień oraz
b) poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia lub poradnia leczenia uzależnień.