Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.257.1745

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.
§  13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia4).