[Dokonywanie przesunięć kwot w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego] - Art. 9. - Fundusz Solidarnościowy. - Dz.U.2020.1787 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Dokonywanie przesunięć kwot w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego] - Fundusz Solidarnościowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1787 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  9.  [Dokonywanie przesunięć kwot w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego]

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może dokonywać przesunięć przewidzianych w planie finansowym Funduszu kwot na finansowanie poszczególnych zadań oraz na finansowanie nowych, nieprzewidzianych w planie finansowym zadań w przypadku wprowadzenia ich ustawą.