[Przeznaczenie środków Funduszu Solidarnościowego na wsparcie udzielane w ramach Funduszu Dostępności] - Art. 6a. - Fundusz... - Dz.U.2020.1787 t.j. - OpenLEX

Art. 6a. - [Przeznaczenie środków Funduszu Solidarnościowego na wsparcie udzielane w ramach Funduszu Dostępności] - Fundusz Solidarnościowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1787 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  6a.  [Przeznaczenie środków Funduszu Solidarnościowego na wsparcie udzielane w ramach Funduszu Dostępności]
1. 
Środki Funduszu przeznacza się także na wsparcie udzielane w ramach Funduszu Dostępności, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zwanego dalej "Funduszem Dostępności".
2. 
Wysokość odpisu ustala się corocznie w planie finansowym Funduszu.
3. 
Środki Funduszu są przekazywane na rachunek Funduszu Dostępności w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na dany rok budżetowy.