[Przeznaczenie środków Funduszu Solidarnościowego] - Art. 6. - Fundusz Solidarnościowy. - Dz.U.2020.1787 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Przeznaczenie środków Funduszu Solidarnościowego] - Fundusz Solidarnościowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1787 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  6.  [Przeznaczenie środków Funduszu Solidarnościowego]

Środki Funduszu przeznacza się na realizację:

1)
programów rządowych i resortowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 5, w tym obejmujących realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych;
2)
zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych;
3)
zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych.