[Obowiązkowe składki na Fundusz Solidarnościowy - stosowanie przepisów o Funduszu Pracy; określenie wysokości składki] - Art.... - Dz.U.2020.1787 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Obowiązkowe składki na Fundusz Solidarnościowy - stosowanie przepisów o Funduszu Pracy; określenie wysokości składki] - Fundusz Solidarnościowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1787 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  4.  [Obowiązkowe składki na Fundusz Solidarnościowy - stosowanie przepisów o Funduszu Pracy; określenie wysokości składki]
1. 
Do obowiązkowych składek na Fundusz stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące obowiązkowych składek na Fundusz Pracy.
2. 
Wysokość składki na Fundusz określa ustawa budżetowa.