[Zmiany w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego - wyłączenie stosowania niektórych przepisów o finansach publicznych] -... - Dz.U.2020.1787 t.j. - OpenLEX

Art. 18a. - [Zmiany w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego - wyłączenie stosowania niektórych przepisów o finansach publicznych] - Fundusz Solidarnościowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1787 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  18a.  [Zmiany w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego - wyłączenie stosowania niektórych przepisów o finansach publicznych]

Do zmian w planie finansowym Funduszu umożliwiających realizację zadań, o których mowa w art. 6b, przepisów art. 29 ust. 11 i 12 oraz art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie stosuje się. Zmiany wymagają uzyskania zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.