[Środki przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego niebędące ich dochodami] - Art. 10. - Fundusz Solidarnościowy. - Dz.U.2020.1787 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Środki przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego niebędące ich dochodami] - Fundusz Solidarnościowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1787 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  10.  [Środki przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego niebędące ich dochodami]

Do środków przekazanych z Funduszu jednostkom samorządu terytorialnego nie stosuje się art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, 374 i 1086).