Art. 6. - [Przeznaczenie środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej] - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2464 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2022 r.
Art.  6.  [Przeznaczenie środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej]

Środki Funduszu przeznacza się na:

1)
dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi, zwaną dalej "dopłatą";
2)
wydatki na obsługę Funduszu.