Art. 50. - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2464 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2022 r.
Art.  50. 

Tworzy się Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.