Art. 4. - [Cel gromadzenia środków przez Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej] - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2464 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2022 r.
Art.  4.  [Cel gromadzenia środków przez Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej]

Fundusz gromadzi środki finansowe w celu dofinansowania realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.