Art. 30. - [Wyłączenie stosowania przepisów o analizie zaangażowania środków przewidzianych na województwo na dofinansowanie do dopłat w 2019 r.] - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2464 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2022 r.
Art.  30.  [Wyłączenie stosowania przepisów o analizie zaangażowania środków przewidzianych na województwo na dofinansowanie do dopłat w 2019 r.]

Do dofinansowania i dopłat udzielanych w 2019 r. nie stosuje się przepisów art. 28.