Art. 18. - Fundusz Rozwoju Eksportu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.6.32

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.
Art.  18.

Rada Ministrów przedstawia Sejmowi corocznie informację o gospodarce środkami Funduszu jako załącznik do sprawozdań z wykonania budżetu państwa i bilansu płatniczego.