Art. 17. - Fundusz Rozwoju Eksportu. - Dz.U.1989.6.32 - OpenLEX

Art. 17. - Fundusz Rozwoju Eksportu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.6.32

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.
Art.  17.

W przypadku niezrównoważenia obrotów Funduszu może on być zasilony dotacją z budżetu.