Art. 16. - Fundusz Rozwoju Eksportu. - Dz.U.1989.6.32 - OpenLEX

Art. 16. - Fundusz Rozwoju Eksportu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.6.32

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.
Art.  16.

Pobranie i rozliczenie środków Funduszu na cele określone w art. 13 i 14 następuje po zrealizowaniu sprzedaży eksportowej.