Art. 13. - Fundusz Rozwoju Eksportu. - Dz.U.1989.6.32 - OpenLEX

Art. 13. - Fundusz Rozwoju Eksportu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.6.32

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.
Art.  13.
1.
Podmiotowi gospodarczemu mogą być przyznane środki finansowe przeznaczone na poprawę efektywności świadczenia usług i produkcji eksportowej w okresie przebudowy jego struktury produkcji.
2.
Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane po przedstawieniu przez podmiot gospodarczy programu przedsięwzięć restrukturyzacyjnych.
3.
Wielkość przyznanych środków określa Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w formie stawki procentowej do obowiązującego kursu.
4.
Stawki, o których mowa w ust. 3, będą ustalane degresywnie na określony czas.
5.
Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą określa dane, jakie powinien zawierać program, o którym mowa w ust. 2.