Art. 12. - Fundusz Rozwoju Eksportu. - Dz.U.1989.6.32 - OpenLEX

Art. 12. - Fundusz Rozwoju Eksportu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.6.32

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.
Art.  12.
1.
Kredytów, o których mowa w art. 11 pkt 1, Bank udziela we własnym imieniu na rachunek Funduszu.
2.
Bankowi przypadają należne prowizje od udzielonych kredytów.