Art. 22. - [Forma aktu założycielskiego i testamentu ustanawiającego fundację rodzinną] - Fundacja rodzinna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.326

Akt oczekujący
Wersja od: 21 lutego 2023 r.
Art.  22.  [Forma aktu założycielskiego i testamentu ustanawiającego fundację rodzinną]

Akt założycielski i testament, o których mowa w art. 21 pkt 1, sporządza się w formie aktu notarialnego.