Art. 5. - Francja-Polska. Konwencja dotycząca pomocy i opieki społecznej. Warszawa.1920.10.14. - Dz.U.1923.48.329 - OpenLEX

Art. 5. - Francja-Polska. Konwencja dotycząca pomocy i opieki społecznej. Warszawa.1920.10.14.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.48.329

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  5.

Subwencje Kasom Wzajemnej Pomocy dla Bezrobotnych, zasiłki udzielane z funduszów publicznych dla bezrobotnych i instytucji pomocy przez wynajdywanie pracy, przyznane będą w każdem z umawiających się Państw obywatelom drugiego z tych Państw.