Art. 2. - Francja-Polska. Konwencja dotycząca pomocy i opieki społecznej. Warszawa.1920.10.14. - Dz.U.1923.48.329 - OpenLEX

Art. 2. - Francja-Polska. Konwencja dotycząca pomocy i opieki społecznej. Warszawa.1920.10.14.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.48.329

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  2. 2

(uchylony).

2 Art. 2 uchylony przez art. 34 pkt 2 Konwencji z dnia 9 czerwca 1948 r. między Polską a Francją o zabezpieczeniu społecznym (Dz.U.49.24.158) z dniem 1 marca 1949 r.