§ 1. - Format dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz format raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.652

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 marca 2022 r.
§  1. 
1. 
Dokument zawierający wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zapisuje się w części:
1)
tekstowej tych dokumentów - w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie RTF, DOCX, DOC albo ODT;
2)
tabelarycznej tych dokumentów - w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie XML, XLSX, XLS albo ODS;
3)
graficznej i kartograficznej tych dokumentów - w formacie PDF.
2. 
Dokument zawierający wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w części kartograficznej tego dokumentu zapisuje się także w formatach wektorowych SHP lub GPKG wykorzystywanych w systemach informacji przestrzennej.