Art. 6d. - [Wyłączenie obowiązku informowania o finansowaniu lub dofinansowaniu realizowanego zadania z Funduszu Dopłat w przypadku, gdy beneficjent wsparcia nie posiada większości udziałów w nieruchomości wspólnej] - Finansowe wsparcie niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.304 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2024 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  6d.  [Wyłączenie obowiązku informowania o finansowaniu lub dofinansowaniu realizowanego zadania z Funduszu Dopłat w przypadku, gdy beneficjent wsparcia nie posiada większości udziałów w nieruchomości wspólnej]

Jeżeli przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 4 ust. 1 pkt 3 lub art. 5 ust. 1 pkt 2, dotyczy lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wspólnoty mieszkaniowej, a beneficjent wsparcia lub inwestor w dniu rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia nie posiada większości udziałów w nieruchomości wspólnej, przepisów art. 35a-35c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) nie stosuje się.