Art. 6c. - Finansowe wsparcie niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych. - Dz.U.2022.377 t.j. - OpenLEX

Art. 6c. - Finansowe wsparcie niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.377 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  6c.  22

 (uchylony).

22 Art. 6c uchylony przez art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.