[Przepisy stosowane po raz pierwszy do dotacji udzielanych na rok 2019] - Art. 95. - Finansowanie zadań oświatowych. - Dz.U.2022.2082 t.j. - OpenLEX

Art. 95. - [Przepisy stosowane po raz pierwszy do dotacji udzielanych na rok 2019] - Finansowanie zadań oświatowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  95.  [Przepisy stosowane po raz pierwszy do dotacji udzielanych na rok 2019]
1. 
W przypadku dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 5, przepis art. 33 ust. 1 pkt 1 stosuje się po raz pierwszy do dotacji udzielanej na rok 2019.
2. 
Przepisy art. 31 ust. 1 pkt 2 i art. 33 ust. 1 pkt 2 stosuje się po raz pierwszy do dotacji udzielanych na rok 2019.