[Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji - wyłączenie stosowania przepisów... - Dz.U.2022.2082 t.j. - OpenLEX

Art. 75aa. - [Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji - wyłączenie stosowania przepisów k.p.a.] - Finansowanie zadań oświatowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  75aa.  [Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji - wyłączenie stosowania przepisów k.p.a.]

Do udzielania dotacji celowej, o której mowa w art. 75a, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.