[Dane przyjmowane do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r.] - Art. 145. - Finansowanie zadań oświatowych. - Dz.U.2022.2082 t.j. - OpenLEX

Art. 145. - [Dane przyjmowane do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r.] - Finansowanie zadań oświatowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  145.  [Dane przyjmowane do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r.]

Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. przyjmuje się dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w art. 105 ustawy zmienianej w art. 83, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.