[Niezakończony staż w przypadku nauczyciela stażysty - stosowanie przepisów dotychczasowych] - Art. 128. - Finansowanie zadań... - Dz.U.2022.2082 t.j. - OpenLEX

Art. 128. - [Niezakończony staż w przypadku nauczyciela stażysty - stosowanie przepisów dotychczasowych] - Finansowanie zadań oświatowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  128.  [Niezakończony staż w przypadku nauczyciela stażysty - stosowanie przepisów dotychczasowych]

W przypadku nauczyciela stażysty, który w dniu 1 września 2018 r. odbywa staż na kolejny stopień awansu zawodowego, rozpoczęty z początkiem roku szkolnego 2017/2018, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego jest prowadzone według dotychczasowych przepisów.