Art. 67. - Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych i pomoc kredytobiorcom. - Dz.U.2022.1488 - OpenLEX

Art. 67. - Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych i pomoc kredytobiorcom.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1488

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2022 r.
Art.  67. 

W ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 761 i 1137) w art. 11b we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "31 lipca 2022 r." zastępuje się wyrazami "31 października 2022 r.".