Finansowanie Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.94.649

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2023 r.

USTAWA
z dnia 5 kwietnia 2006 r.
o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa

 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu otrzymuje dotacje i inne środki z budżetu państwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

1 Art. 1 zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 lutego 2023 r.