[Skarbowe papiery wartościowe: definicja, limity, emitenci, zakres odpowiedzialności] - Art. 95. - Finanse publiczne. - Dz.U.2022.1634 t.j. - OpenLEX

Art. 95. - [Skarbowe papiery wartościowe: definicja, limity, emitenci, zakres odpowiedzialności] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1634 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  95.  [Skarbowe papiery wartościowe: definicja, limity, emitenci, zakres odpowiedzialności]
1. 
Skarbowy papier wartościowy jest papierem wartościowym, w którym Skarb Państwa stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela takiego papieru, i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, które może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny.
2. 
Skarbowe papiery wartościowe mogą być emitowane lub wystawiane w granicach limitów określonych w ustawie budżetowej.
3. 
Skarbowe papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne mogą być emitowane lub wystawiane wyłącznie przez Ministra Finansów.
4. 
Skarbowe papiery wartościowe opiewające na świadczenia niepieniężne emituje Minister Finansów.
5. 
Skarbowe papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne uprawniające do określonych świadczeń niepieniężnych w zamian za te skarbowe papiery wartościowe emituje Minister Finansów.
6. 
Skarb Państwa odpowiada całym majątkiem za zobowiązania wynikające z wyemitowanych lub wystawionych skarbowych papierów wartościowych.