[Oferta wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji] - Art. 47. - Finanse publiczne. - Dz.U.2021.305 t.j. - OpenLEX

Art. 47. - [Oferta wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.305 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 30 czerwca 2022 r.
Art.  47.  [Oferta wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji]

Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.