[Terminy zmiany kwot dotacji celowych] - Art. 170. - Finanse publiczne. - Dz.U.2022.1634 t.j. - OpenLEX

Art. 170. - [Terminy zmiany kwot dotacji celowych] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1634 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  170.  [Terminy zmiany kwot dotacji celowych]
1. 
Zmiany kwot dotacji celowych na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego mogą następować w terminie do dnia 15 listopada roku budżetowego, a zmiany kwot dotacji na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego - do dnia 30 listopada roku budżetowego.
2. 
Terminy określone w ust. 1 nie obowiązują w przypadku:
1)
dofinansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w związku ze zdarzeniem losowym lub finansowania zobowiązań Skarbu Państwa;
2)
uprzedniego udzielenia zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa.