[Dysponowanie rezerwą ogólną] - Art. 155. - Finanse publiczne. - Dz.U.2022.1634 t.j. - OpenLEX

Art. 155. - [Dysponowanie rezerwą ogólną] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1634 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  155.  [Dysponowanie rezerwą ogólną]
1. 
Rezerwą ogólną dysponuje Rada Ministrów.
2. 
Rada Ministrów może upoważnić, w drodze rozporządzenia, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów do dysponowania rezerwą ogólną do wysokości określonych kwot, uwzględniając zróżnicowanie tych kwot.
3. 
Rezerwa ogólna nie może być przeznaczona na zwiększenie wydatków, które zostały zmniejszone w trakcie realizacji budżetu w wyniku przeniesień, dokonanych na podstawie art. 171.