[Limit kwoty dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych] - Art. 133. - Finanse publiczne. - Dz.U.2022.1634 t.j. - OpenLEX

Art. 133. - [Limit kwoty dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1634 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  133.  [Limit kwoty dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych]

Łączna kwota dotacji przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 132 ust. 2 pkt 4, ze środków niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie może być wyższa niż 50% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej.