Art. 128. - [Podstawa prawna udzielania dotacji celowych. Limit kwotowy dotacji] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1270 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  128.  [Podstawa prawna udzielania dotacji celowych. Limit kwotowy dotacji]
1. 
Udzielanie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego określają odrębne ustawy.
2. 
Kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej.