[Podstawa prawna udzielania dotacji celowych. Limit kwotowy dotacji] - Art. 128. - Finanse publiczne. - Dz.U.2021.305 t.j. - OpenLEX

Art. 128. - [Podstawa prawna udzielania dotacji celowych. Limit kwotowy dotacji] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.305 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 30 czerwca 2022 r.
Art.  128.  [Podstawa prawna udzielania dotacji celowych. Limit kwotowy dotacji]
1. 
Udzielanie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego określają odrębne ustawy.
2. 
Kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej.