§ 6. - Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej. - Dz.U.2010.201.1333 - OpenLEX

§ 6. - Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.201.1333

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 grudnia 2018 r.
§  6.  6
 Organ administracji przekazuje Głównemu Geodecie Kraju zgłoszenie w formie dokumentu elektronicznego, zgodnego z wzorem, o którym mowa w § 5 ust. 2, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
6 § 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.835) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 kwietnia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2284) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2018 r.