§ 5. - Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej. - Dz.U.2010.201.1333 - OpenLEX

§ 5. - Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.201.1333

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 grudnia 2018 r.
§  5. 
1. 
Na treść zgłoszenia składają się informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5-11, oraz data jego sporządzenia.
2. 
Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.  5
 (uchylony).
5 § 5 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.835) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 kwietnia 2017 r.