§ 6. - Ewidencja prowadzona w systemie TAX FREE - Dz.U.2021.1363 - OpenLEX

§ 6. - Ewidencja prowadzona w systemie TAX FREE

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1363

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2021 r.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.