§ 1. - Ewidencja prowadzona w systemie TAX FREE - Dz.U.2021.1363 - OpenLEX

§ 1. - Ewidencja prowadzona w systemie TAX FREE

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1363

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2021 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe dane, jakie powinna zawierać ewidencja, o której mowa w art. 109 ust. 11f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwana dalej "ewidencją";
2)
sposób prowadzenia ewidencji.