§ 1. - Ewidencja podatkowa nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.107.1138

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2004 r.
§  1.
Rozporządzenie określa zasady prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości, zwanej dalej "ewidencją", w systemie informatycznym przez organy podatkowe, w tym zakres informacji objętych tą ewidencją.