Art. 55. - [Dochód budżetu państwa] - Ewidencja ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.736 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  55.  [Dochód budżetu państwa]

Opłaty pobrane za udostępnienie danych stanowią dochód budżetu państwa.