Art. 4. - [Rządowy charakter zadań z zakresu ewidencji ludności] - Ewidencja ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.736 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  4.  [Rządowy charakter zadań z zakresu ewidencji ludności]

Organy gminy wykonują zadania określone w ustawie jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.