Art. 22. - [Zasada jednorazowości numeru PESEL] - Ewidencja ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.736 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  22.  [Zasada jednorazowości numeru PESEL]
1. 
Raz nadany numer PESEL nie może być ponownie nadany innej osobie.
2. 
Osoba, której zmieniono numer PESEL, nie może posługiwać się poprzednio nadanym numerem PESEL, od chwili powiadomienia o zmianie.